Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
TỔ TIẾNG ANH - TD&GDQPAN

                                         

Nhà giáo: Liễu Thị Linh Hương

Ngày sinh: 14/05/1981

Dân tộc: Tày

Chức vụ: TTCM NN -TD&GDQPAN

Chuyên môn: Cử nhân TD&GDQPAN
Nhà giáo: Đỗ Thị Linh Nga

Ngày sinh: 06/09/1981

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân TD&GDQPAN
Nhà giáo: Nguyễn Duy Hải

Ngày sinh: 09/04/1984

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân TD&GDQPAN
Nhà giáo:  Lê Quý Luân

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân TD&GDQPAN
Nhà giáo:  Hoàng Minh Tuân

Ngày sinh: 25/12/1983

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân TD&GDQPAN
Nhà giáo:  Hoàng Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 21/09/1984

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Tiếng anh
Nhà giáo:  Hoàng Văn Hiểu

Ngày sinh:

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Tiếng anh


Nhà giáo:  Bùi Thị Yến

Ngày sinh: 24/10/1992

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Tiếng anh