Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ - HÓA - SINH - CN

                                         

Nhà giáo: Hà Văn Tuyệt

Ngày sinh: 25/04/1983

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Chủ tịch CĐ, TTCM

Chuyên môn: Cử nhân Vật lýNhà giáo: Trương Danh Cường

Ngày sinh: 19/01/1984

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Sinh họcNhà giáo: Trần Thanh Nga

Ngày sinh: 24/07/1994

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Vật lýNhà giáo:  Nguyễn Quốc Tùng

Ngày sinh: 13/05/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Vật lýNhà giáo:  Bùi Như Quỳnh

Ngày sinh: 17/10/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Vật lýNhà giáo:  Hồ Thị Thu Hà

Ngày sinh: 20/01/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Sinh họcNhà giáo:  Trần Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Sinh học


                                          

Nhà giáo: Đào Anh Đức

Ngày sinh: 23/09/1982

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, P.Hiệu trưởng

Chuyên môn: Cử nhân Sinh học
Nhà giáo:  Trần Kim Dung

Ngày sinh: 10/08/1985

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học
Nhà giáo:  Trịnh Thị Khuyên

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học
Nhà giáo:  Hoàng Thị Cam

Ngày sinh: 13/10/1989

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: CĐ TBDH
Nhà giáo:  Lê Quang Đạo

Ngày sinh: 16/06/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ