Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Bà Bùi Thị Kim Thùy

Ngày sinh: 24/4/1982

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Văn thư – Thủ quỹ

Chuyên môn: Trung cấp Văn thư
Ông Nguyễn Hồng Thái

Ngày sinh: 16/12/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Y tế trường học

Chuyên môn: Trung cấp Y sỹ
Bà Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 28/12/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Kế toán

Chuyên môn: Cao đẳng kế toán
Ông Nguyễn Văn Xây

Ngày sinh: 12/8/1966

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Bảo vệ

Chuyên môn: Sơ cấp Bảo vệ
Ông Phạm Văn Sách

Ngày sinh: 10/10/1963

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Bảo vệ

Chuyên môn: Sơ cấp Bảo vệ