Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
6/3/2023 - Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, tháng 3 năm 2023

Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, tháng 3 năm 2023

Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025; Công văn số 165/BATGT-TH ngày 17/02/2023 của Ban An toàn giao thông huyện Văn Bàn về việc tăng cường ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn giai thông liên quan đến học sinh trên địa bàn huyện. Trường THPT số 2 Văn Bàn tổ chức ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Với sự tham gia của hơn 800 Cán bộ, giáo viên, học sinh và phối hợp của công an xã Võ Lao, sáng ngày 8/3/2023 đồng chí Nguyễn Đình Thiệu – Trưởng Công an xã Võ Lao đã trao đổi một số kiến thức pháp luật cơ bản khi tham gia giao thông đối với lứa tuổi các bạn học sinh THPT và nêu một số quy định khi tham gia giao thông năm 2023.
Qua buổi tuyên truyền hôm nay, cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản và có sự hiểu biết về an toàn giao thông, có cái nhìn đúng đắn hơn về văn hóa giao thông, từ đó có tác động tích cực đến ý thức tham gia giao thông của cán bộ giáo viên và các em học sinh, góp phần giảm thiểu đến mức tối đa vấn đề tai nạn giao thông trong tương lai.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

                                                                                    HOANG CAM