Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD NĂM HỌC 2018 - 2019

                                         

Nhà giáo: Phạm Thị Tuyên

Ngày sinh: 13/08/1979

Dân tộc: Tày

Chức vụ: TTCM SỬ - ĐỊA - GDCD

Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Nhà giáo: Nguyễn Ngọc Thúy

Ngày sinh: 03/03/1986

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Nhà giáo: Nguyễn Quang Hưng

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Nhà giáo:  Bùi Hải Định

Ngày sinh: 03/03/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Địa lý
Nhà giáo:  Trang Mạnh Hùng

Ngày sinh: 14/10/1983

Dân tộc: Thái

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Địa lý
Nhà giáo:  Dương Hà Nhung

Ngày sinh:

Dân tộc: Nùng

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Địa lý
Nhà giáo:  Vi Văn Luận

Ngày sinh: 07/06/1984

Dân tộc:

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân GDCD


                                         

Nhà giáo: Trần Thị Hiền

Ngày sinh: 15/04/1984

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân GDCD