Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
TỔ TOÁN - TIN, NĂM HỌC 2018 - 2019

                                         

Nhà giáo: Lý Nam Thái

Ngày sinh: 20/04/1982

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chi ủy viên, TTCM Toán - Tin

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nhà giáo: Bùi Văn Kiên

Ngày sinh: 06/06/1985

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nhà giáo: Nguyễn Văn Công

Ngày sinh: 16/01/1978

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nhà giáo:  Phạm Thị Lan Phương

Ngày sinh: 16/10/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nhà giáo:  Hoàng Thị Kim Liên

Ngày sinh: 01/12/1985

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nhà giáo:  Nguyễn Phương Anh

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nhà giáo:  Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 01/01/1974

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Tin học

                                         

Nhà giáo: Phạm Thị Nhàn

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Tin học

Nhà giáo:  Vũ Thị Hương

Ngày sinh: 01/10/1983

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cử nhân Tin học