Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào Công an nhân dân
Lượt xem: 339

https://congan.laocai.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/thong-bao-tuyen-chon-cong-dan-tot-nghiep-trinh-do-dai-hoc-thuoc-linh-vuc-may-tinh-va-cong-nghe-t-1167174

 

Công an tỉnh Lào Cai thông báo về việc tuyển chọn công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào Công an nhân dân, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

1. Chỉ tiêu:03 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển chọn

- Đối tượng 1: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và tỉnh Lào Cai hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đối tượng 2: Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng 1.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn

3. 1. Tiêu chuẩn chính trị

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân và các tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

* Đối với công dân thuộc đối tượng 01, các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức (nơi công tác) phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3.2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

3. Văn bằng, chứng chỉ:Đối tượng tuyển chọn phải tốt nghiệp trình độ đại học từ loại Khá trở lênthuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, gồm:

TT

Mã số lĩnh vực, nhóm ngành,

chuyên ngành đào tạo

Tên lĩnh vực, nhóm ngành,

chuyên ngành đào tạo


748

Máy tính và công nghệ thông tin

1

74801

Máy tính

1.1

7480101

Khoa học máy tính

1.2

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1.3

7480103

Kỹ thuật phần mềm

1.4

7480104

Hệ thống thông tin

1.5

7480106

Kỹ thuật máy tính

1.6

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

2

74802

Công nghệ thông tin

2.1

7480201

Công nghệ thông tin

2.2

7480202

An toàn thông tin

3.4. Tuổi đời:Tính đến ngày tuyển chọn không quá 30 tuổi; công dân có trình độ tiến sĩ và công dân thuộc đối tượng 1 tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

3.5. Sức khỏe:Đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quy định tiêu chuẩn sức khỏe để khám tuyển sinh, tuyển chọn người vào lực lượng CAND:

- Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên.

- Thị lực: Có thể cận, viễn nhưng nhưng không quá 03 (ba) đi ốp mỗi mắt.

- Các chỉ số khác theo quy định của Bộ Công an.

3.6. Năng khiếu

Công dân được tuyển chọn phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt.

4. Phương thức tuyển chọn

4.1. Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

+ Có trình độ tiến sĩ;

+ Công dân thuộc đối tượng 1;

+ Các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

II.  TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Nội dung thi tuyển, xét tuyển

1.1. Vòng sơ tuyển

a) Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;

b) Kiểm tra năng khiếu về sự bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, trí nhớ. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;

c) Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra nhận thức chung phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi;

 d) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ tiếng Anh, bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra ngoại ngữ phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.

* Miễn kiểm tra ngoại ngữ, tin học đối với  những người có bằng tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 6.0 và tương đương trở lên.

* Việc sơ tuyển phải tiến hành theo thứ tự từ điểm a đến điểm d; người dự tuyển không đạt yêu cầu ở nội dung điểm nào sẽ không được tiếp tục tham dự kiểm tra ở nội dung tiếp theo và chỉ những trường hợp đạt các yêu cầu ở vòng sơ tuyển mới được thực hiện vòng thi tuyển hoặc vòng xét tuyển tiếp theo.

1.2. Tổ chức thi tuyển/xét tuyển:

a) Nội dung thi tuyển:

+ Môn thi: Tin học;

+ Hình thức thi: Thi tự luận (thi viết) hoặc thực hành, tính thang điểm 100, hệ số 1.

+ Thời gian thi: Tự luận là 90 phút, nếu thi thực hành từ 30 đến 45 phút.

b) Nội dung xét tuyển:

+ Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

+ Tổng điểm xét tuyển bằng điểm kết quả học tậpcộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Công an về tuyển chọn công dân vào CAND.

* Xác định kết quả học tập của người dự tuyển: Kết quả học tập của người dự tuyển là tổng số điểm của điểm học tập và điểm tốt nghiệp, trong đó:

- Điểm học tập được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập (khóa đào tạo) ở trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp ở trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp bảng điểm do cơ sở giáo dục đào tạo xác định không đầy đủ hoặc không xác định được điểm hoặc không có bảng điểm thì điểm học tập được quy đổi theo xếp loại hoặc xếp hạng bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và theo thang điểm 100, tính hệ số 1 như sau:

+ Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng khá, được tính điểm học tập bằng 60 điểm, điểm tốt nghiệp bằng 60 điểm;

+ Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng giỏi, được tính điểm học tập bằng 80 điểm, điểm tốt nghiệp bằng 80 điểm;

+ Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp xếp loại, xếp hạng xuất sắc, được tính điểm học tập bằng 90 điểm, điểm tốt nghiệp bằng 90 điểm.

- Trường hợp đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

* Điểm ưu tiên trong xét tuyển, thi tuyển

- Có trình độ tiến sĩ: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

- Có trình độ thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 40 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Tốt nghiệp đại học loại khá; người dân tộc thiểu số: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực đào tạo máy tính và công nghệ thông tin: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

- Trường hợp một người có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

3.1. Người trúng tuyển trong đợt thi tuyển bảo đảm các tiêu chí sau:

a) Là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Người được quyết định tuyển chọn (trúng tuyển) là người đảm bảo quy định tại điểm a (nêu trên) có tổng số điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành và điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được duyệt.

3.2. Người trúng tuyển trong đợt xét tuyển

a) Đối với các trường hợp có trình độ trình độ tiến sĩ: trúng tuyển nếu bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và đạt các yêu cầu qua vòng sơ tuyển theo quy định.

b) Đối với các trường hợp còn lại

- Phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định và có điểm học tập, điểm tốt nghiệp mỗi loại đạt từ 20 điểm trở lên;

- Người được quyết định tuyển chọn (trúng tuyển) là người có điểm kết quả học tập và điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được duyệt.

3.3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành và điểm ưu tiên (nếu có) hoặc điểm kết quả học tập và điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Công an tỉnh xét duyệt, xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:

a) Người có trình độ cao hơn;

b) Người có hạng bằng tốt nghiệp cao hơn;

c) Người dân tộc thiểu số;

d) Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực đào tạo máy tính và công nghệ thông tin: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

đ) Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, ngươig được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

e) Người tuổi đời thấp hơn;

Trường hợp đã xét theo các tiêu chí này mà vẫn có nhiều người bằng nhau, thì Công an tỉnh xem xét, quyết định người trúng tuyển.

III. BỐ TRÍ SỬ DỤNG SAU KHI TUYỂN CHỌN

Bố trí tại Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin...)

          IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1.1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:

a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân (người dự tuyển tự viết);

b) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp trình độ đại học và bảng điểm học tâp toàn khóa; các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)…

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

e) Bản sao (có chứng thực) tài liệu minh chứng ưu tiên trong tuyển chọn;

g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

h) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

1.2. Đối với các trường hợp thuộc đối tượng 1, ngoài thủ tục trên, cần bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

b) Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

c) Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

d) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

          2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2023 cho đến hết ngày 15/4/2023.

          - Thời gian tổ chức xét tuyển/thi tuyển: Công an tỉnh sẽ thông báo cụ thể sau.

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lào Cai (Số 6, đường Trần Kim Chiến, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

          Mọi chi tiết liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lào Cai, số điện thoại 069.2449.332/0938.299.888.

          Công an tỉnhthông báo để cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh và công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai biết./.

 

                                                                      CÔNG AN TỈNH LÀO CAI

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image